De privacy van onze leden is van het grootste belang voor De JoJo. We houden ons dan ook strikt aan de regels van de GDPR (General Data Protection Regulation). Welke persoonsgegevens verwerken we? Waarom verwerken we deze persoonsgegevens?

Persoonsgegevens

De JoJo verwerkt persoonsgegevens over jou als je aangesloten bent als lid. Deze gegevens heb je zelf aan ons verstrekt op het moment van je inschrijving, we verzamelen dus geen bijkomende gegevens over jou zonder jouw medeweten.

De persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Handicap
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Rijksregisternummer

Doel verwerking persoonsgegevens

De JoJo gebruikt de verzamelde gegevens om onze diensten te kunnen verlenen, ons aanbod te analyseren en verbeteren en onze leden te informeren via zowel gedrukte als digitale communicatie.

Bijzondere en/of gevoelige informatie die wordt verzameld heeft strikt betrekking op de geboden ondersteuning en wordt onder geen beding gedeeld met derden.

Beschikbaarheid van persoonsgegevens

Onze ledendatabank wordt bijgehouden in standaard kantoorsoftware. Enkel de actieve leiding heeft hiertoe inzage.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen via mail naar info@dejojo.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. De JoJo zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Te vermelden gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Wat wil je doen?
  • Mijn gegevens inzien
  • Mijn gegevens aanpassen
  • Mijn gegevens verwijderen
 • Verdere opmerkingen of vragen

Hoe lang we je gegevens bewaren

De JoJo zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is. Van ex-leden en overleden leden bewaren we de gegevens gedurende een termijn van 5 jaar. Na deze termijn worden enkel nog de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) bijgehouden voor informatieve doeleinden.

Delen met anderen

De JoJo verstrekt geen enkele persoonsgegevens aan derden. Dit kan enkel en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde gegevensverzameling

De JoJo gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

De JoJo neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig op en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met De JoJo via de gegevens op onze Contact-pagina.